Požární sport

Požární sport začali mladí členové družstva trénovat v květnu 2018. Začínali se stříkačkou PS12 a klasickými hadicemi. Potřebné savice, koš a proudnice zakoupil Městys Pavlíkov, po prvním klání ve Velvarech závodníci dostali darem od Petra Gebharta přilby na požární sport a spolek zakoupil kožené opasky. Další sponzorský dar byl od Petra Seidla - dresy. Městys Pavlíkov ochotně zapůjčil na každou soutěž VW transporter a SDH financovalo benzín + startovné. Velký dík také patří panu Šarlingrovi za darovanou starší stříkačku a všem spoluobčanům Skřivaně a Tyter za přispění do sbírky kovového šrotu. Na posledních závodech KL v sezóně 2018 už používali i nové sportovní hadice od Městyse Pavlíkov. Patří se také poděkovat kolegům z SDH Všetaty za zapůjčení kádě, terčů a sady hadic na štafetu,které družstvo potřebovalo na trénink a závody. Káď také ochotně zapůjčilo SDH Panoší Újezd a naši hasiči mohli trénovat na překážkách na jejich hřišti.

Do roku 2019 vstoupí družstvo s novu posilou - POŽÁRNÍ STŘÍKAČKOU- na té má velkou zásluhu strojník Petr Gebhart, z velké části její úpravu sám sponzoroval.

Všem podporovatelům patří velké díky.

Naše úspěchy v roce 2018:

Chrášťany u Rakovníka 3. místo

 

   

https://www.krusnohorskaliga.cz/rocniky/22/vysledky

V roce 2019 se chystáme na Krušnohorskou ligu, přijďte nás podpořit!

Webové stránky zdarma